top of page

Familiesystemen wat heeft dit met jouw dagelijks leven te maken? Alles!

Bijgewerkt op: 13 nov. 2021

Je bent als mens veel meer verbonden met je familie dan je kunt voorstellen. Een familie is een systeem waarin iedereen zijn eigen plek heeft en onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld.


Om kracht en energie in je leven te ervaren zijn er drie belangrijke bronnen: ratio, lichaam en je familiesysteem.

Onze mentale kracht komt voort uit onze ratio. Het stelt ons in staat om te doen wat we moeten of willen. Hierdoor komen mooie dingen tot stand.

Als je lichaam protesteert tegen de hoge eisen of wanneer vervelende emoties zich melden, kun je dat met je mentale kracht negeren. Dat is prima voor een tijdje, maar op een gegeven moment moet je naar je lichaam luisteren. Onze ratio drukt graag lastige en moeilijke gevoelen weg. Soms is de uitknop maar lastig te vinden en dan is er vaak een extreem lichaamssignaal nodig om te laten weten dat het lichaam of een bepaald onderwerp aandacht nodig heeft.


Ons lichaam heeft een wijsheid in zich die we vanuit de ratio niet kunnen snappen. Je herkent vast wel die impuls, het moment dat je intuïtie het overnam of het onderbuikgevoel waardoor je opeens innerlijk wist wat goed was voor je! Je lichaam reageert voordat je ratio het doorheeft. Je lichaam is altijd in het hier en nu. Ratio en lichaam wisselen pas uit als ze met elkaar in verbinding staan. Ze versterken elkaar. Italo Magni, een bekend Italiaans spreker beschrijf mooi het effect op anderen als je praat vanuit je hoofd, hart en ziel: “Als je met je hoofd praat, zul je spreken met het hoofd van een ander. Als je vanuit je hart praat, zul je hun hart raken. Zul je spreken vanuit je ziel, bereik je hun ziel”. Goed in je lichaam blijven is dus van groot belang om kracht en energie te ervaren in je leven.


Tot slot de derde belangrijke bron van kracht: je familiesysteem.

Je bent als mens veel meer verbonden met je familie dan je kunt voorstellen. Een familie is een systeem waarin iedereen zijn eigen plek heeft en onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld.

Er zit een soort radioactiviteit: je ziet de invloed niet, maar de effecten zijn wel voelbaar. Om van deze bron je kracht en energie op te pakken, moet je op jouw eigen plek gaan staan in het familiesysteem. Iedereen heeft zijn/haar unieke plek, die bepaald wordt op anciënniteit van je systeem van herkomst. Je hebt jouw plek en de anderen hebben hun plek, ongeacht wat jij van hen vindt en zij van jou. De ene plek is niet beter of meer waard dan de andere plek.


De kracht van je eigen plek is enorm. Je ontvangt onzichtbare en noodzakelijke voeding vanuit je familiesysteem. Zonder die voeding voel je je innerlijk leeg. Op de verkeerde plek kun je de voeding minder goed ontvangen. Alleen op je eigen plek ontwikkel je jouw eigenheid en flair en voel je het leven spontaan naar te toe komen. Je lijkt over voorspoed te beschikken. Dat is de plek waar jij zou moeten wortelen en die plek is er hoe dan ook; die is van niemand anders.


De vraag is of jij die plek inneemt?


In het boek van Els van Steijn De Fontein legt ze precies uit hoe je daar kunt komen, voor zover je daar nog niet staat. Hieronder heb ik een aantal belangrijke hoofdzaken uit haar boek gehaald. Het geeft je een kennismaking met hoe familiesystemen van grote invloed zijn om jouw dagelijkse leven.

Je familiesysteem met daarin je eigen plek is te vergelijken met een fontein. Stel een mooie fontein voor die bestaat uit vele bakken water op verschillende hoogten. Vanuit de hogere bakken vloeit rijkelijk water op verschillende hoogten. Vanuit de hogere bakken vloeit rijkelijk water naar de bakken eronder. De bak eronder stroomt ook weer over en geeft water door aan de onderliggende bakken. Ga zo maar door. Een oneindige fontein.

Het kan zijn dat je door omstandigheden niet (meer) op jouw plek staat. Bijvoorbeeld doordat je vroeger als kind veel hebt bemiddelt tussen je ouders. Hiermee neem je als kind een verantwoordelijkheid op je, die niet van jou is waardoor het jou minder goed zal gaan. Je kan en mag alleen dragen wat van jou is.


Ergens in de bovenste bakken staan je voorouders. In de laag eronder tref je je overgrootouders aan, met alle leden van het familiesysteem uit die betreffende generatie inclusief miskramen, doodgeboren kinderen, geaborteerde en eventueel weggegeven kinderen. In de bak onder de bak van de overgrootouders vind je jouw grootouders. De bak daaronder is van jouw biologische vader en moeder. De bak daar weer onder is van jou met al je eventuele broers, zussen op volgorde van geboorte. De bak onder jouw bak is bestemd voor jouw kinderen. Kleinkinderen zijn te vinden in de bak daar weer onder. De fontein groeit dus eindeloos zolang kinderen geboren worden in jouw familie. Jouw plek is in de bak van de fontein waar je thuishoort, per definitie onder de bak van je ouders. Je blijft altijd kind van je ouders, ook als heb je wellicht zelf kinderen gekregen en misschien ook kleinkinderen. Jij blijft altijd hun kleine, net zoals jij altijd de grote blijft voor jouw kinderen. De kunst is om op jouw plek te staan en daar te blijven staan. Het van je plek afgaan, kan zowel bewust gebeuren als onbewust. Je hebt niet altijd in de gaten dat je van je plek af bent. Het effect van niet op je plek staan, is dat je de stroming van de fontein onvoldoende opvangt. Hierdoor zul je in je leven alles op eigen kracht moeten doen, zonder de natuurlijk ondersteuning van de fontein. Het goede nieuws is dat de kracht van de fontein altijd voorhanden is mits je maar op jouw plek gaat staan.


Je ouders zijn een package deal. Je heb maar 1 paar ouders gekregen. Niemand kan de systemische rol van biologische ouders overnemen. Je ouders krijg je. Je hebt niets te kiezen. Ouders zijn een package deal. Onderhandelen is niet mogelijk. Hetgeen je bij hen afwijst, installeer je onbewust bij jezelf vanuit onbewuste loyaliteit. De uitingsvorm van het patroon kan verschillend zijn, maar het patroon blijft in essentie hetzelfde. Van je vader en moeder ontvang je krachten en vermogens die je helpen om je plek in het leven in te nemen. Ruwweg ontvang je van je moeder met name het vermogen om je te verbinden en van je vader de kracht om je te begrenzen. Dat wil niet zeggen dat je van je vader geen zogenaamd vrouwelijke eigenschappen kunt overnemen of van je moeder mannelijkheid.


Van je moeder met name het vermogen om je te verbinden en van je vader de kracht om je te begrenzen.

Je moeder

De beweging van je moeder is de meest helende beweging dat er is. Afdalen waardoor je bij je moeder komt leidt meestal tot bijzondere ogenschijnlijke toevallige positieve gebeurtenissen in je leven. Als het je lukt om je moeder helemaal als moeder aan te nemen en zijn jou mag hebben als kind gebeuren er mooie dingen. Diep vanbinnen heelt er iets waardoor de fontein vloeiender gaat stromen.


Hoe onwerkelijk het mag klinken, je moeder staat voor het leven. Hoe jij je tot het leven verhoudt, is identiek aan hoe jij jezelf met je moeder hebt verbonden en hoe je haar diep vanbinnen ziet. Welke innerlijke plek je haar geeft, blijkt een sterke indicatie te zijn van hoe jij diep van binnen tegen het leven aankijkt. De wetmatigheid lijkt te zijn dat de mate waarin jij opstijgt naar je moeder (dus de bak van je ouders boven jou), gelijk is aan de mate waarin jij door het leven wordt afgewezen. Als je opstijgt, ervaar je in het dagelijks leven onrust, tegenslagen van allerlei aard, lastige (persoonlijke) relaties, onvrede en veel loopt net niet helemaal lekker. Het leven voelt regelmatig zwaar. De positieve spiraal ontstaat als je afdaalt (naar je eigen bak onder je ouders als kind).


Als jij je niet met je moeder kunt verbinden, kun je je ook slecht verbinden met het leven en alle aspecten die daarbij horen. Als jij je kunt verbinden met je moeder met alle mooie en minder mooie kanten en haar volledig in haar waarde laat, ben jij in staat om je in de diepte en vol overgave te binden aan een ander. Dus ook aan een liefdespartner.


Slaag je er (nog) onvoldoende in om je moeder aan te nemen, dan is de kans groot dat je je op dezelfde manier verhoudt tot je geliefde als tot je moeder. Het is dan onmogelijk om je in de diepte te verbinden met je partner. Je durft niet op je geliefde te leunen en je vindt het lastig om te ontvangen. Of het alternatief, je neemt en eist te veel omdat je zo behoeftig bent.


Gun je kind een moeder in plaats van een vriendin!


Soms vertellen moeders en vaak ook de dochter dat ze elkaar beste vriendinnen zijn. Systemisch betekent dat gerommel. Gun je kind een moeder in plaats van een vriendin. Je kind heeft maar 1 moeder en ontneem het kind die niet. Vriendschappen kan een kind zelf in groten getale aanknopen. Het kind heeft slechts 1 moeder.

Heb je als moeder de behoefte om op het niveau van je kind te gaan staan, door vriendschap te sluiten (moeder daalt af in de kindbak van haar dochter), dan ben je behoeftig en kun je je eigen plek vrijwel zeker onvoldoende innemen. Liever ben je kind dan dat je volwassen wilt worden. Zadel je kind daar niet mee op. Dit is jouw patroon en belast je kind daar niet mee.


Je vader

Waar je via je moeder leert om je te verbinden en daarmee het leven neemt, ontvang je via je vader het vermogen om je te begrenzen en de wereld aan te nemen.

Daadkracht & ambitie versus bewijsdrang Op het moment dat je je vader afwijst heb je extra behoefte dat anderen je zien. Je krijgt bewijsdrang. Je wilt gezien en gehoord worden, anderen overtuigen dat je wat kunt, de moeite waard ben en doelen kan behalen. Diep van binnen wil je worden erkend in wie je bent, wat je doet en bevestigd hebben dat je ertoe doet. Daarvoor ga je je vaak maatschappelijk bewijzen.


Grote kans dat je prachtige doelen bereikt, succesvol bent en wellicht zelf triomfen kent. Als andere mensen je prijzen, maakt dat je zeker blij. Het vervelende is dat alle lof en waardering onvoldoende opwegen tegen dat gevoel dat die ene belangrijke persoon je niet tot onvoldoende ziet. Vanbinnen blijft een gevoel van onbestendigheid en ontevredenheid bestaan. Op het moment dat je je vader boven je in de fontein te zetten, zul je merken dat je over daadkracht beschikt die zich niet meer uit in bewijsdrang, maar in ambitie. Ambitie omdat je het doel zelf de moeite waard vindt, het je prikkelt en uitdaagt (ieder op zijn eigen niveau). Je bent ambitieus, los van wat de wereld ervan vindt en of het resultaat al dan niet breed gezien en gedragen wordt. Dat voelt heel anders.


Ook als je vader je in het dagelijkse leven niet kan zien, maar jij wel in staat bent om hem aan te nemen zoals hij is met alles erop en eraan, zul je merken dat je bewijsdrang omslaat in ambitie. Je krijgt dan een rust over je en bent blij met de prestaties die je hebt geleverd. Het komt voor dat je vader je opeens af en toe wel kan zien doordat jij in staat bent om hem boven je te zetten in de fontein. Koester die momenten in plaats van ontevreden te zijn dat hij je op de andere momenten niet kan zien. Zeg ja tegen wat er is en ontvang dat als een groot geschenk.


Acceptatie van autoriteit Als je moeite hebt om je vader boven je te zetten, uit dit zich vaak in conflicten met autoriteit(en). Je vindt het lastig om iets aan te nemen wat ‘van boven’ wordt opgelegd. Je schiet snel in de weerstand en verzandt in discussies met instanties en degenen die een bepaalde autoriteit vertegenwoordigen. In je prive- en werkende leven merkt je dat je vaak weinig op hebt met bazen, leidinggevende en alles wat autoriteit vertegenwoordigt.


Als je afdaalt in de fontein door je plek in te nemen en je vader boven je te zetten, zul je merken dat je omgang met ‘autoriteit’ opeens veel soepeler verloopt.


Plek een en twee in een relatie

Je partner staat naast je in de fontein. Partners kunnen op plek één of twee staan. De ene plek is niet beter, groter, meer of minder waard dan de andere. Beide partnerplekken zijn gelijkwaardig. Het lijkt enigszins op de volgorde in de bak bij je broers en zussen. Bij partners gaat de plek bepaling anders, niet naar anciënniteit. Plek één verzorgt en verdedigt het systeem naar buiten toe en staat ten dienste van plek twee. Plek één bepaalt de kaders in relatie met de wereld buiten (wel in overleg met plek twee) Plek twee regelt de verzorging en verdediging van het systeem naar binnen toe en creëert daarmee de randvoorwaarden om gezamenlijk te overleven.


Traditioneel gezien zou je denken dat plek één voor de man is en plek twee voor de vrouw. Toch is dit niet zo simpel te interpreteren.


Het systeem of de fontein stromen zoals ze stromen. Het maakt niet uit welke partner op welke plek staat. Wel kunnen de plekken elkaar afwisselen, zelfs binnen dezelfde relatie, mits dat beiden in hun kracht houdt. Hier gaat het regelmatig mis. Vooral vrouwen die zelfstandig zijn op allerlei gebieden, komen onbewust in een gevecht terecht met hun partner, omdat ze beiden opteren voor plek één. Dat werkt niet. Vaak blijkt, na onderzoek, dat die zelfstandige vrouw (of man) juist beter tot zijn of haar recht komt op plek twee. Het bijzonder is dat als beide personen op hun eigen plek staan, ze alle twee nog meer in hun kracht en bij hun eigenheid komen. Het lijkt erop dat extra stevigheid, waardigheid en ruimte om in en uit te ademen ter beschikking komt als ze op hun eigen plek staan. Je voelt dat er direct iets gaat stromen.


Wil je het familiesysteem snappen of wil je gelukkig zijn?


De fontein kan je toegang verschaffen tot een positieve spiraal, die ontstaat als het je lukt om systemische principes voor je te laten werken. Doe er je voordeel mee. Het kan je een ander perspectief geven op je leven en je relaties. De fontein kan je helpen de voor jou juiste verbinding met belangrijke mensen om je heen te vinden. Daar kun je zelf mee aan de slag gaan of professionele hulp voor zoeken. Hulp durven vragen is een uitnodiging om te ontvangen en daar is lef voor nodig.


Veel van de achtergronden van de dynamiek van de systemische principes zijn vooralsnog niet te verklaren. Het is logisch dat he de achterliggende theorieën wilt begrijpen, maar je kunt er ook voor kiezen je voordeel ermee te doen. Met uitsluitend het analyseren van situaties ga je naar je hoofd en geef je jezelf een vluchtroute om niet te bewegen naar je primaire emoties en overgave aan wat er is. Soms is dat zinvol, soms niet.


Wil je het snappen of wil je gelukkig zijn?


Ken je jouw geschiedenis?


Een familie opstelling


Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen onlosmakelijk met de ander is verbonden. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld. Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen via je ratio bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je ook je potentie. Jouw plek in je dagelijkse leven staat in relatie tot je familiesysteem. Als je goed op je plek in het familiesysteem staat, blijkt dat je met veel meer gemak je weg vindt in je hedendaagse leven. De patronen die zich namelijk in het familiesysteem voordoen, blijven zich anders herhalen.

Een familieopstelling doe je zonder de aanwezigheid van je partner, familie etc. Je hoeft hen niet te betrekken in je eigen proces. Het mag wel.


Mijn plek,

die is van mij.

Voor altijd.

Daar is een thuis.

Een ankerplaats.

Waar dan ook

hoe dan ook


Jouw plek

die is van jou.

Voor altijd.

Daar is een thuis.

Een ankerplaats.

Waar dan ook

hoe dan ook


Veel liefs

Carine


PS Misschien wil je je wel aanmelden als abonnee! Als abonnee kan ik je namelijk als eerste waardevolle tips en interessante acties toesturen!

150 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page